Küçük Balık

Bilinmez, bir havuzun başında oturup, içindeki balıklara bakmak… İçimdeki balığı engin denizlere salmak… İçerdeki balıklara beraber yem atmak… Kendimi denize atmak, havuzu denizden çıkartmak… Balıkla balık olmak içimde… Gök~yüzünde gülümseme,den uyanır yola çıkarım, içimde geri dönüşü var bildiğim; ama belki de gücüm tükenir~se bilmeden ne yapacağımı kalır mıyım yolun ortasında, diye düşünürken bulurum kendimi ve gözümü dikip bakarım içimdeki çocuğun balıklığına, yem atarım, yarına, ağlama, anlamsız bir uğraş mı olurdu acaba diye, nerden bileyim güneşin de yalan söyleyebileceğini ama söylemiyor, gülümseyen yüzünde gök güneş~im… Güven~di (de) iste~diğin, benim verebileceğimin yanında ne kadar boş, bir akvaryum gördüğün, deniz taklidi; boğucu, kapalı… Denizin enginliği senin yerin, yanımda, daha hiçbir şey görmedin küçük güzel balık, hiçbir şey görmedin daha. Hapsedildiğin akvaryumun sınırlarından ötede, neler var biliyor musun acaba, diye sorduğumda bakma ihtimalin var yüzüme yaşlı gözlerinle ama gözlerinde yaş olsun istemiyorum, sen bir balık olduğun halde, yaş hep gözlerinde, ki ben nasıl bırakıp giderim, seni gördüğüm~den beri gün~leri birbirine ekleyip düşünüyorum yarını ve bugünü; bıraktım dünü… Be~lirsiz günler~den his~settiğim dünden ka~lma yarına bakan bir umudun parçası olmuş dal~galar vur~urken sahile beni gör~düğüm an~da ne olur; ama hiç de kol~ay değildir ağrılar~ı silmek uzanır gök~yüzüne boyunca uyku~suz kal~dığım düşlerdi gördüğüm ve ne~den neden düşünürken düş~me kaç~ınılmaz bir eylemdir dedin, üç yıl san~ki kör~düğüm kurtulamazsın. Ah küçük, güzel balık, ne çok sevi~yorum sen~i; al~ıp olman gerek~en yer~e götürüyorum içim güven~li sana koca bir deniz ver~i~yorum, bir havuzun başında oturup içimde~ki balık atmak kendimi, sen(i), havuzu çıkartmak akvaryum gibi, bilinmez! Düş~ün! Gerçek olur…

24 – 27.04.2003

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir